Studentföreningen för masterprogammet i management, kommunikation och IT vid Uppsala universitet

Om föreningen

MKIT är en studentförening vid Uppsala universitet för studenter som studerar masterprogrammet i management, kommunikation och IT. Föreningen strävar efter att tillhandahålla verktyg för att maximera utbildningen och samtidigt skapa en trevlig studiesocial tillvaro för sina medlemmar. Detta inkluderar studiebesök och gemensamma evenemang som fester vid studentnationer.

Om programmet

MKIT är ett masterprogram som kombinerar teori och praktik inom management, kommunikation och IT. Det utvecklar studenternas analytiska, kommunikativa och tekniska förmågor och öppnar upp för många karriärmöjligheter, inklusive ledarroller. Klasserna är små och lärarna är hjälpsamma och kompetenta, vilket gör MKIT till det perfekta valet för att forma framtidens ledare inom den snabbt föränderliga IT-världen.

Senaste nytt:

Vår verksamhet

Skapa en studiesocial tillvaro

Genom att planera aktiviteter för studenternas medlemmar, arbetar föreningen mot att skapa en så studiesocial tillvaro som möjligt. Aktiviteterna kan vara alltifrån sittningar till företagsbesök.

Bron mellan akademin och näringslivet

En av MKIT:s främsta ändamål är att skapa såväl långsiktiga som kortsiktiga kontakter och relationer med näringslivet, i syfte att förbereda medlemmarna inför kommande yrkesliv.

Bevaka och utveckla utbildningen

Studentföreningen kan, genom utbildningsutskottet, stötta lärarna med feedback gällande kursinnehållet - för att säkerställa att utbildningen fortsätter hålla en hög nivå.

STYRELSEN 24/25

Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ inom såväl utbildningsfrågor, marknadsföring och 
näringslivsrelaterade frågor. Föreningens styrelse består av dess ordförande, vice ordförande (ekonomiansvarig), ordförande och vice ordförande i näringsliv, marknadsföringsansvarig, ekonomiansvarig, utbildning & alumni-ansvarig och eventansvarig. Styrelsen har till uppgift att ta beslut om föreningens ekonomiska och strategiska beslut samt i övrigt bevaka föreningens intressen.

Frida Kårén

Ordförande

Emelie Sköld

Vice ordförande och ekonomiansvarig

Linn Vikman

Utbildning/alumni-ansvarig

Hanna Källstig

Marknadsföringsansvarig

Lukas Jacobson

Marknadsföringsansvarig

Katarina Cukovic

Eventansvarig

Ella Jansson

Eventansvarig

Felix Zandberg

Näringslivsansvarig

Emma Rynefelt

Näringslivsansvarig

Styrelsen operativa organ

Ordföranderiet

Ordföranderiet består av ordförande och vice ordförande (ekonomiansvarige) för föreningen. Dessa har tillsammans ett ansvar för att säkerställa att det strategiska och operativa arbetet utförs på ett så effektivt och friktionsfritt sätt som möjligt, samt skapar förutsättningar för att resterande utskott kan bedriva sin dagliga verksamhet.

Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet sköter föreningens sociala kanaler och säkerställer att MKIT både når ut och framställs på ett relevant sätt till utomstående. Arbetet innefattar alltifrån framtagandet av grafiskt material till strategiska beslut i form av planering och potentiella samarbeten. Sammanfattningsvis är marknadsföringsutskottet ansvariga för att se till att lyfta fram föreningens från dess bästa sida.

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet verkar för att skapa en bro från akademin till näringslivet. Med hjälp av spännande samarbeten med olika företag på marknaden, erbjuder föreningen dess medlemmar en chans att få nätverka och träffa potentiella arbetsgivare inom branschen. Är du ett företag som är intresserad av ett samarbete? Tveka isåfall inte på att höra av dig!

Eventutskottet

Eventutskottet säkerställer att studenterna på MKIT-programmet har en studiesocial tillvaro, samtidigt som de läser världens bästa program! Genom att planera och genomföra event så som sittningar, pubrundor och skidresor får medlemmarna en given plats att mötas på och umgås. Dessutom ansvarar eventutskottet för att nya studenter får en så pass trevlig insparksperiod som möjligt.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet fungerar som länken mellan lärare/kursansvarige och dess studenter. Genom att ge värdefull feedback om de olika kurserna, från oss studenter, säkerställer detta utskott att programmet behåller dess höga status och relevans på marknaden. Utskottet bedriver också kontakten med programmets alumninätverk, vilket gör att föreningen kan bibehålla relationer med studenter som redan tagit examen.

Ny student på MKIT?

Eller funderar du på att söka?

I så fall, varmt välkommen!

Som student på programmet och medlem i MKIT-föreningen kommer du få möjlighet att utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper samtidigt som du har det fantastiskt roligt under tiden. Du blir antingen medlem under din insparksperiod eller genom att kontakta någon av oss i styrelsen. 

Hoppas vi ses snart! 

Är du som företag eller annan studentförening intresserad av ett samarbete?

Tveka inte på att höra av dig i så fall! 

Vi är alltid öppna för ett samarbete, både med näringslivet och inom akademin. Som företag är ni varmt välkomna att delta på antingen MKIT-dagen som anordnas i Uppsala eller på MKIT Career day där vi istället gärna besöker er på plats. Självklart går det att skräddarsy ett event utefter era önskemål och vi bollar gärna era tankar och funderingar.

Kontakta oss!

Undrar du över något? Kontakta oss genom detta formulär så svarar vi så fort vi kan.

Kontakta MKIT
First

Skriv till oss på sociala medier!

Bilder

Kommande händelser