Om MKIT


Management, kommunikation och IT är ett masterprogram som ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om informationsteknikens roll i dagens företag och samhälle. Programmet ämnar att ge dig som student förståelse för möjligheter och problematik relaterat till användning av IT i olika typer av verksamheter. MKIT-programmet syftar till att förbereda dig att arbeta systematiskt i projekt för att med tillgängliga resurser säkerställa att utvecklade och anskaffade IT-lösningar gör nytta i uppdragsgivarens verksamhet.

Programmet är uppbyggt kring tre huvudteman:
– Informationssystem och användbarhet;
– management;
– samt strategisk kommunikation och medier.

Under programmet genomförs laborationer, seminarier, workshops, samt fördjupande föreläsningar där alla huvudteman berörs i samklang. Vid flera tillfällen under terminerna arrangeras företagsevent där du som student har möjligheten att knyta kontakter inför arbetslivet. Efter att ha gått MKIT kommer du vara väl rustad med fördjupade kunskaper för att ta en ledande roll i det digitala informationssamhällets utveckling!

Vill du veta mer?
Mejla oss gärna på info@mkitstudentförening.se