Alumni

Då är du alumn och välkommen till vårt nätverk och kan därmed bland annat ta del av de gemensamma arrangemang som vi särskilt anordnar. Gå även med i nätverket redan under tiden du är student! Det innebär att du redan under din studietid kan få möjlighet att nätverka med alumner som redan finns ute i yrkeslivet.

Anmäl dig som alumn vid MKIT

[x_subscribe form=”301″]